Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

Vallavalitsuse teated

10. detsember 2014 Vallamaja lahtiolekuajad detsembrikuus
14. november 2014 Haaslava valla elanike küsitlus
2. aprill 2014 Alanud on hajaasustuse programmi 2014 taotluste vastuvõtt
24. märts 2014 Meeldetuletus majandustegevuse registri registreeringu õiguse kinnitamisest!
6. jaanuar 2012 Väljavõte sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast

Hanked

15. aprill 2014 Hankeplaan 2014

Kultuuri- ja spordiuudised

30. detsember 2014 Aastalõpupidu
4. november 2014 Kultuurisündmused detsembris 2014

Uudised

19. jaanuar 2015 Tasuta koolitus noorele tööotsijale
1. jaanuar 2015 Vajaduspõhine peretoetus suureneb
31. detsember 2014 Registreeri end Haaslava valla elanikuks!
16. detsember 2014 Detsembri Teataja saadaval
23. september 2014 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eelnõu
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524