Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

Vallavalitsuse teated

23. jaanuar 2015 Politsei annab teada
20. jaanuar 2015 Kandideeri rahvakohtunikuks!
16. jaanuar 2015 Haaslava valla arengukava 2015-2020 EELNÕU
8. jaanuar 2015 Info lumetõrjetöödest Haaslava vallas 2014/2015 talvel
14. november 2014 Haaslava valla elanike küsitlus
24. märts 2014 Meeldetuletus majandustegevuse registri registreeringu õiguse kinnitamisest!
6. jaanuar 2012 Väljavõte sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast

Hanked

Kultuuri- ja spordiuudised

9. veebruar 2015 Tuleviku tähtede kandidaatide esitamine
2. veebruar 2015 Tartumaa ansamblite päev Luunjas

Uudised

23. september 2014 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eelnõu
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524