Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

Vallavalitsuse teated

5. september 2014 Kurepalu ja Roiu paisjärvede limnoloogilised hinnangud
2. aprill 2014 Alanud on hajaasustuse programmi 2014 taotluste vastuvõtt
24. märts 2014 Meeldetuletus majandustegevuse registri registreeringu õiguse kinnitamisest!
6. jaanuar 2012 Väljavõte sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast

Hanked

15. aprill 2014 Hankeplaan 2014
6. detsember 2013 Elektrienergia ostmise hanke tulemused perioodiks 01.01.2014-31.12.2014
7. detsember 2012 Elektrienergia ostmise hanke tulemused

Kultuuri- ja spordiuudised

9. oktoober 2014 Ukraina tsirkus loomadega Kurepalus
17. september 2014 Titaklubi uus hooaeg
14. september 2014 Line-tantsule Kurepallu
11. september 2014 Seltskonnatantsu tantsima
10. september 2014 Vabastava hingamise grupiseansid

Uudised

23. september 2014 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eelnõu
3. september 2014 2015.a Haaslava vallaeelarve eelnõu koostamine
13. august 2014 Valla toetused noortele spordi- kultuuri- ja haridusvaldkonnas
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524