Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

Vallavalitsuse teated

5. november 2015 Haaslava Vallavalitsuse enampakkumine

Hanked

Kultuuri- ja spordiuudised

30. detsember 2015 80-ndate stiilis pidu ansambliga Regatt
13. detsember 2015 Registreerimine jõululaada müüjaks
5. detsember 2015 Haaslava meeskoori ja naiskoor Tuule advendikontsert
29. november 2015 Advendiaja avamine ning küünla süütamine
19. oktoober 2015 Pilates Priiuse seltsimajas
2. oktoober 2015 Priiuse seltsimaja ringitegevus
1. jaanuar 2015 Haaslava kultuuri- ja spordikalender

Uudised

26. november 2015 Relvadega seotud toiminguid teostab nüüd Tartu teenindus
23. november 2015 Abivahendite süsteemi korraldus
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524