Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

Vallavalitsuse teated

2. aprill 2014 Alanud on hajaasustuse programmi 2014 taotluste vastuvõtt
24. märts 2014 Meeldetuletus majandustegevuse registri registreeringu õiguse kinnitamisest!
6. jaanuar 2012 Väljavõte sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast

Hanked

30. oktoober 2014 Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele
1. oktoober 2014 Teede ja tänavate talihooldus 2014/2015
15. aprill 2014 Hankeplaan 2014
6. detsember 2013 Elektrienergia ostmise hanke tulemused perioodiks 01.01.2014-31.12.2014
7. detsember 2012 Elektrienergia ostmise hanke tulemused

Kultuuri- ja spordiuudised

21. november 2014 Kultuurikollektiivide tänuõhtu
19. november 2014 Valla mälumängu III etapp
3. november 2014 Mihkel Raud Roiu raamatukogus
2. november 2014 Kurepalu Disc-golfi raja avamine

Uudised

31. detsember 2014 Registreeri end Haaslava valla elanikuks!
23. september 2014 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eelnõu
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524