Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

Vallavalitsuse teated

30. juuni 2015 Haaslava Vallavalitsuse kollektiivpuhkus 06.07-24.07.2015

Hanked

26. juuni 2015 Bussi kasutusrent
19. veebruar 2015 2015. aasta hankeplaan

Kultuuri- ja spordiuudised

12. juuli 2015 Telesaate Suvenaabrid salvestus
1. jaanuar 2015 Haaslava kultuuri- ja spordikalender

Uudised

1. juuli 2015 Töömalev lastele ja noortele
11. juuni 2015 Kodutoetus lasterikastele peredele
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524