Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Preemiate maksmine
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

Vallavalitsuse teated

1. detsember 2016 Lumetõrjetöödest talvel
22. november 2016 Haldusreformi lehekülg
21. november 2016 Haaslava vald toetab elanikuks registreerijaid 100 euroga!
21. november 2016 Sotsiaalse rehabilitatsiooni paketi pakkumine raske ja sügava puudega lastele
18. november 2016 Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine
14. juuli 2016 Ühine jäätmekava

Hanked

12. mai 2016 2016. aasta hankeplaan

Kultuuri- ja spordiuudised

30. detsember 2016 Aastalõpu stiilipidu ansambliga Apelsin
11. detsember 2016 Jõululaat Kurepalus
1. jaanuar 2016 Kultuurikalender 2016

Uudised

18. jaanuar 2016 Iga vastsündinu saab kingiks raamatu “Pisike puu”
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524