Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Preemiate maksmine
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

Vallavalitsuse teated

21. veebruar 2017 Vallamaja lahtioleku ajad Vabariigi sünnipäeval
1. veebruar 2017 Info korraldatud jäätmeveo kohta alates 01.veebruarist 2017
1. detsember 2016 Lumetõrjetöödest talvel
14. juuli 2016 Ühine jäätmekava

Hanked

12. mai 2016 2016. aasta hankeplaan

Kultuuri- ja spordiuudised

Uudised

1. veebruar 2017 Info seoses tuludeklaratsiooni esitamisega
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524