Hanked

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Planeeringud
Hanked
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Hanked

12. september 2017 Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2017/2018
12. september 2017 Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele
27. veebruar 2017 Haaslava valla 2017. aasta hankeplaan
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524