Tuleviku tähed

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Kultuurikalender
Seltsimaja
Spordihoone
Tenniseväljak
Roiu Raamatukogu
Tuleviku tähed
Omistatud preemiad
Laulukarussell
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Haaslava valla kultuuri-, hariduse- ja spordipreemia

Haaslava valla kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiaga „Tuleviku tähed“ ja sellega kaasneva tähelepanu osutamisega tunnustatakse Haaslava valla noori, kes erinevatel aladel (kultuur, haridus, sport) on saavutanud edu nii maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil. Sarnaselt möödunud aastaga,  soovime ära märkida ja tunnustada ka noorte treenereid, õpetajaid ja juhendajaid. Seega palume ka nende nimed ja lühitutvustused dokumentidele lisada. Uuendusena on võimalik tuleviku täheks esitada ka gruppe ja kollektiive. Preemia määramisega tunnustatakse noorte tänaseid edusamme ning loodetakse nende positiivsele eeskujule valla kultuuri-, hariduse ja spordielule.

Arvestatakse 2016. aasta kalendriaasta saavutusi.

 

Preemia taotlemine:

·  Kandidaadiks saab olla kuni 26-aastane rahvastikuregistris registreeritud Haaslava valla elanik või elanikud.

·  Tuleb esitada järgmised dokumendid: lapsevanema/soovitaja/ kandidaadi avaldus; kirjalik lühiülevaade kandidaadi saavutustest ja huvitegevusest; diplomi(te), aukirja(de) jms koopiad, juhendajate/treenerite/õpetajate lühikirjeldused

·  Avaldus tuleb esitada 31. jaanuariks 2017 kultuurinõunikule ja sealt läheb see edasi kultuuri- ja spordikomisjonile läbivaatamiseks, kes esitab kandidaadid kinnitamiseks vallavalitsusele. Preemiad on rahalised. Alates sellest aastast suurenevad preemiate summad  ning on nüüd järgnevad: I preemia 300€, II preemia 200€ ja III preemia 100€.

Blankett on saadaval: http://www.haaslava.ee/pages/files/tuleviku_tahed(2).rtf

Preemia laureaadid kutsutakse Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusele Priiuse seltsimajja.

 

Preemia laureaadid kutsutakse Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusele Priiuse seltsimajja. LISAINFO: Haaslava valla kultuurinõunikult Rasmus Toomperelt rasmus@haaslava.ee,  5229351  

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524