Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Preemiate maksmine
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Haaslava 2017. aasta eelarvest avaliku hüve pakkuva objekti rahastamine

Valla teated

12. aprill 2017 Vallavara müük avalikul suulisel enampakkumisel
24. märts 2017 Kutse vallavolikogu 29.03.2017 istungile
20. märts 2017 Eksituse tõttu on vallavalitsuse lauatelefonidele helistamine on Tele2 klientidele eritariifne
1. märts 2017 Osale rahvaküsitlusel!
1. veebruar 2017 Info korraldatud jäätmeveo kohta alates 01.veebruarist 2017
1. detsember 2016 Lumetõrjetöödest talvel
14. juuli 2016 Ühine jäätmekava

Kultuuri- ja spordiuudised

23. aprill 2017 Lauluvõistlus "Helisev muusika 2017" juhend
29. märts 2017 Mängufilm "Sangarid" Priiuse seltsimajas
1. jaanuar 2017 Kultuuri- ja spordikalender

Uudised

13. märts 2017 Lastevanematele ohtlikest mängudest
7. märts 2017 Ilmunud on uus elukaar
1. veebruar 2017 Info seoses tuludeklaratsiooni esitamisega

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524